Het bestuur

Bestaat uit drie leden van Loopgroep Zuid die zorgen voor de contacten met het bestuur van C.K.C. THOR en overige (gemeentelijke) instanties.

De taken zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter: Marti Schoenmakers

 • Geeft leiding aan het bestuur
 • Houdt zich op de hoogte van alle zaken die de club aangaan
 • Is het eerste aanspreekpunt van de club

Secretaris: Toos van der Horst

 • Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid
 • Beheert de leden administratie van de club
 • Beheert de correspondentie van de club
 • Beheert het clubarchief

Penningmeester: Chris Lemmens

 • Beheert de gelden van de club en verricht de boekhouding
 • Is verantwoordelijk voor het innen en uitgeven van de gelden van de club
 • Houdt het bestuur periodiek op de hoogte van de financiële situatie van de club
 • Zorg voor een zo spoedig mogelijk afwikkeling van de ingediende declaraties
 • Is verplicht van alle transacties, kwitanties te vragen en deze minimaal tien jaar te bewaren
 • Is verplicht de boekhouding af te sluiten en deze voor de ALV te laten controleren door de kascommissie
 • Houdt een draaiboek van zijn/haar functie bij

Bestuursvergadering

Het bestuur komt ten minste één keer per jaar bijeen om lopende zaken te bespreken.