Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 8,00 per maand ingaande op de eerste dag van de maand na aanmelding. Het contributie bedrag wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld.

Het lidmaatschap is inclusief het gebruik van douches, toiletten en kleedkamers van de vereniging C.K.C. THOR. Het is mogelijk om 2 weken op proef aan de trainingen mee te doen, alvorens men besluit om lid te worden.

De minimumleeftijd om lid te worden bedraagt 16 jaar. Het lidmaatschap kan worden beëindigd door een schriftelijke opzegging aan de secretaris met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging is pas een feit als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de in bruikleen gegeven clubkleding (jack, shirt en veiligheidshesje) uiterlijk één maand na beëindiging te worden ingeleverd bij het bestuur.

Wil je ook lid worden?

Als je ook zin hebt om te komen trainen bij Loopgroep Zuid dan kan dat. De minimale eis is wel dat je gezellig bent en je gemiddeld 8,5 km per uur kunt lopen voor tenminste 30 minuten. De minimale leeftijd is 16 jaar.

Proeflopen

Als je vrijblijvend wilt komen kijken of Loopgroep Zuid ook wat voor jou is dan kun je gratis twee weken (vier keer) op proef meelopen.