Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 8,00 per maand ingaande op de eerste dag van de maand na aanmelding. Het contributie bedrag wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld.

Het lidmaatschap is inclusief het gebruik van douches, toiletten en kleedkamers van de vereniging C.K.C. THOR. Het is mogelijk om 2 weken op proef aan de trainingen mee te doen, alvorens men besluit om lid te worden.

De minimumleeftijd om lid te worden bedraagt 16 jaar. Het lidmaatschap kan worden beëindigd door een schriftelijke opzegging aan de secretaris met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging is pas een feit als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de in bruikleen gegeven clubkleding (jack, shirt en veiligheidshesje) uiterlijk één maand na beëindiging te worden ingeleverd bij het bestuur.