Statuten Loopgroep Zuid

Elk jaar, tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de statuten van Loopgroep Zuid besproken en indien nodig herzien. Op verzoek kan een exemplaar van de statuten worden toegestuurd. Nieuwe leden krijgen de statuten zodra ze als lid zijn aangenomen.