Statuten Loopgroep Zuid

Elk jaar, tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de statuten van Loopgroep Zuid besproken en indien nodig herzien. Via deze link kunnen de statuten van 2017/2018 worden ingezien.